top of page
IMG_20210625_204857_edit_1114404629601308.jpg

VELKOMMEN TIL ATELIER
HILDE HANEVIK

Mine kunstprosjekter og bilder

Blåfjell.jpg

Abonneringsskjema

Takk for innsendingen din!

KUNSTNER

Jeg er i min kunst opptatt av å  formidle nærvær. Nærvær i møte med andre. I øyeblikk av gjenkjennelse eller av erkjennelse. Eller i det å forsøke å videreformidle en erfaring eller en følelse. Jeg prøver å fange noe av disse hellige øyeblikkene.
Jeg er også opptatt av nærvær med den naturen vi er så avhengige av. De små øyeblikk av fortettet skjønnhet og intensitet, i lyset i snøen, de første spirene om våren, i havet som søker mot land, nå som for millioner av år siden. Fjellet som har overlevd siste istid. Jeg bor på en vakker plass, på Jæren. Og jeg bruker mye tid ute; på stranden, i skogen og på fjellet. Jeg prøver å fange lyset og fargene. 
Bildet er et annet språk enn ordene og det åpner derfor for en annen form for kommunikasjon mellom kunstner og den som opplever kunsten. Et annet møte, og i det et nærvær. 
Velkommen.

UTSTILLINGER

bottom of page