top of page
IMG_20211129_140052_edited.jpg

CV

Utdannelse, utstillinger og illustrasjonsoppdrag

UTDANNELSE

1991 kurs i akvarellmaling på Sunndalsøra

Fra 1998 elev av Anders Midttun, og fra 2001-2003 atelierfelleskap med ham og 5 andre kunstnere ved Atelier Jæren på Bryne.

Deltagelse ved flere kurs i Oslo ved " Levende Verksted"( Nydalen kunstskole)

2003 elev hos Yang Zoe , Sandnes ,akttegning.

4 årig videreutdannelse innen Kunst- og Uttrykksterapi ved Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon i Oslo, 2004-2008.

Privat veiledning av kunstner Snøfrid Hunsbeth Eiene 2005-2006.

Kurs hos Thor Olaf Lunde i 2011

Medlem av Annes Atelier og kunstskole fra 2021

Er dessuten utdannet lege og spesialist i psykiatri og har arbeidet som psykiater i mange år.

UTSTILLINGER

Deltatt ved flere kollektivutstillinger i nærområdet.

Sammen med 3 andre kunstnere, utstilling under Schizofrenidagene i Stavanger 2002

Separatutstilling ved Galleri Jæren 2004

Separatutstilling på Galleri Jæren i forbindelse med " Spor" 2006

Deltatt på utstilling ved galleri Fjøset i Sandefjord 2010

Separatutstilling ved Galleri Søya 2012

Separatutstilling på Galleri Hillestad, Aust-Agder 2013

Fast utstilling på Galleri Koll i Stavanger

Fast utstilling på Galleri Søya i Gjesdal

Utstilling 2023-24 på Sirdal høyfjellshotell

14 okt 2023, Utstilling på Handleriet i Sirdal

ILLUSTRASJONSOPPDRAG

Illustrasjoner til brosjyren " Psykiske lidelser og diabetes" ved Psykopp forlag.
Illustrasjon til invitasjon til Norsk Psykiatrisk Forenings årsmøte i 2004.
Kunst og fødselsdagskallende utgitt på Commentum forlag 2008.

UTSTILLINGER

bottom of page